Vad är en bilpool?

En bilpool är ett sätt att äga bilar tillsammans. Man delar på de fasta kostnaderna: inköp, skatt, försäkring och service. Bilpool i Sala ska ha bilar av olika storlek för olika behov.

Varför bilpool?

Det finns flera skäl till att vara med i en bilpool. Många kan klara sig utan egen bil om de är med i bilpool. För andra är bilpool ett alternativ till att behöva investera i en andrabil.

Miljö

Bilpool i Sala satsar på nya, miljövänliga bilar med alternativa bränslen där det är möjligt. Nya bilar har lägre bränsleförbrukning, bättre förbränningsteknik och bättre avgasrening. Då blir det mindre utsläpp och mindre gifter i miljön.

Säkerhet

Bilpool i Sala satsar på nya, säkra bilar. De har bättre krocksäkerhet, bättre väghållning och bättre bromsar.

Ekonomi

Bilpool i Sala innebär att vi delar på de fasta kostnaderna. Även om du inte kör så mycket, har du råd att åka i en ny, bra bil. Ju fler vi är, desto billigare blir det. Gå med du också!

Enkelhet

Bilpool i Sala innebär att alla kan vara delägare i nya, bekymmersfria bilar.

Flexibilitet

Bilpool i Sala innebär att du kan använda en lagom stor bil. Det tjänar du pengar på!