Så här fungerar Bilpool i Sala:

Bilpool i Sala är en ekonomisk förening. Föreningen är till för medlemmarna, medlemmarna bestämmer över föreningen. En styrelse sköter administrationen, och en gång om året är det årsmöte.

Ekonomi

För att gå med i föreningen betalar man en insats som man får tillbaka om man går ur. Man betalar också en årsavgift. När man har använt en bil, betalar man en avgift som baseras på den tid man nyttjat bilen och antalet körda mil. Bränsle ingår.

Bokning

Bilarna bokas via Internet med personliga inloggningsuppgifter. Bilens färddator skickar efter avslutad körning färduppgifter till bokningsdatorn. Fakturering sker månadsvis.

Tillgänglighet

Det finns alltid en personbil att tillgå. Om föreningens egna bilar är upptagna ordnar föreningen en hyrbil utan extra kostnad. Bokningen måste ske 7 dagar i förväg för att garantin ska gälla.

Lås

Bilarna öppnas med hjälp av ett Smartcard. Bara den som bokat bilen kan öppna. Placering av bilar De första bilarna ska stå centralt i Sala. När tillräckligt intresse finns placeras bilar även på andra ställen utanför centrum.

Anmälningsblankett