Insats             2000 kr  (ändrad mars 2014)

Då får även make/maka/sambo använda bilen. Ska barn i familj kunna använda bil krävs en ytterligare insats på 400 kr/barn.

Insatsen betalas tillbaka om man begär utträde. OBS! Om föreningen gått med förlust under åren man varit medlem minskas beloppet med medlemmens andel av förlusten.

För juridiska personer gäller att obegränsat antal personer inom företagets/föreningens verksamhet kan använda fordonen för bolagets/föreningens verksamhet. Hur många som utnyttjas samtidigt begränsas av antalet bilar och antal möjliga bokningskonton som bolaget/föreningen har tillgång till.

Årsavgifter

 (inkl moms)

Privatperson

Passiv

Företag

Ideell förening

Årsavgift

250 kr

150 kr

1000 kr

250 kr

Ingen årsavgift för det första året man är med.

Som barn i familj räknas barn som är max 25 år.

Om man går med I föreningen binder man sig att vara med minst 12 månader. 3 månaders uppsägningstid. För att slippa betala årsavgift för nästkommande år måste man begära utträde senast 1 oktober. Möjlighet finns till passivt medlemsskap.

Bilavgifter (bränsle ingår!) Nya priser från 1 september 2018. (inkl moms)

Bokningsavgift

 

38 kr

Timpris

Mån-fre 17-21, Lör-Sön 7-21 samt allmänna helgdagar

21 kr

Timpris

Mån-Fre 7-17

10 kr

Milpris

inkl bränsle

16 kr

 

 

För att slippa vara med och arbeta i föreningen såsom styrelsefunktionär, bilansvarig et.c. kan man betala en avgift som är 500 kr/år.