För frågor info@bilpoolisala.se

 

Styrelsen

David Söderström            Ordförande    ordf@bilpoolisala.se

Tanja-Birgit Söderström    Sekreterare    sekr@bilpoolisala.se

Håkan Kärnsund               Kassör          kassor@bilpoolisala.se

Bankgironr  5129-5228